Více času na podstatné

Zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládka skupiny S-nebezpečný odpad, navrhuje MŽP ve vyhlášce

04.02.2013 09:24

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Předmětem navrhované právní úpravy je problematika kovové rtuti. Návrh vyhlášky definuje co je dočasné skladování a určuje zařízení pro dočasné skladování, více ZDE.