Více času na podstatné

Zásadní změny zákona o integrované prevenci a prováděcích právních předpisů v roce 2013

06.05.2013 10:11

Dne 19. 3. 2013 vstoupila v účinnost stěžejní novela zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.), která byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 69/2013 Sb. Přijetí novely zákona souviselo zejména s povinností ve stanoveném termínu transponovat důležitou evropskou směrnici o průmyslových emisích (směrnice 2010/75/EU) do právního řádu ČR.

Zákon č. 69/2013 Sb. přináší nové požadavky a povinnosti, se kterými se musí stávající provozovatelé IPPC zařízení, ale rovněž i nově zařazování provozovatelé, seznámit. Dochází především k posilování nároků na aplikaci nejlepších dostupných technik při stanovování podmínek provozu zařízení. Zvyšuje se důraz na ochranu půdy a podzemních vod. V neposlední řadě se taktéž rozšiřuje okruh činností (např. o výrobu desek na bázi dřeva), pro jejichž provoz bude nezbytné integrované povolení. Mění se i některé aspekty povolovacího řízení.

Vzhledem k úpravám zákona musí být upraveny i prováděcí právní předpisy. Stávající vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, v platném znění, bude nahrazena zcela novou vyhláškou. Nová vyhláška bude obsahovat aktualizovaný vzor žádosti o integrované povolení a některé zcela nové vzory dokumentů, které budou provozovatelé v procesu IPPC využívat (základní zpráva, odborné posouzení výjimky z BAT, zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení). Návrh vyhlášky je v současnosti v legislativním procesu. Její přijetí se předpokládá do července 2013.

Plánovaný seminář bude zaměřen na kompletní představení schválené novely zákona o integrované prevenci (zákona č. 69/2013 Sb.) a všech součástí nové prováděcí vyhlášky.  

Hana Šimánková UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Vás zve na odborný seminář:

„SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2013“

PODTITUL NÁZVU SEMINÁŘE ZNÍ:  PŘEDSTAVENÍ ZÁKONA Č. 69/2013 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH.

SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA: KOMPLETNÍ PŘEDSTAVENÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN PŘÍSLUŠNÝCH PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Přednáší:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení IPPC a IRZ, MŽP - expert z oblasti integrované prevence a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci

Termín konání semináře: úterý 21. května 2012

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Vložné: 1347,- Kč bez DPH (1630,- Kč včetně 21 % DPH) možnost dokoupení oběda v ceně 99,- Kč bez DPH (120,- Kč včetně 21% DPH)

 

Další informace najdete na www.uzitečnésemináře.cz ZDE.