Více času na podstatné

Zásady cenové regulace pro období 2016 - 2018

09.12.2015 13:43

Energetický regulační úřad zveřejňil v souladu s § 19a odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění účinném od 1. ledna 2016 Zásady cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Energetický regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé regulační období. Předkládané Zásady cenové regulace popisují nastavení výchozích hodnot IV. regulačního období, včetně metodiky regulace.

 

Dokument ke stažení:

Zasady-cenove-regulace-IV-RO.pdf (2 MB)