Více času na podstatné

Zasedá Rada Evropské unie pro životní prostředí

14.03.2011 09:36

V Bruselu se koná zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí. Delegaci České republiky vede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

V rámci legislativních aktivit Rady projednávají evropští ministři životního prostředí společnou pozici k návrhu revize směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Jejím záměrem je snížení administrativní zátěže a redukce nákladů s ní spojená. Ministři budou jednat také o návrhu nařízení, které by umožnilo členským státům rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území.

V rámci nelegislativních bodů agendy by měly být přijaty závěry Rady ke změně klimatu v kontextu dalšího směru vyjednávání po cancúnské konferenci a závěry Rady k přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti. V souvislosti se zveřejněnou Roční zprávou Evropské komise o hospodářském růstu (Annual Growth Survey) proběhne diskuze o možnostech Evropské unie v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu v kontextu cílů strategie Evropa 2020, zejména v návaznosti na vlajkovou iniciativu „Evropa účinněji využívající zdroje“.

 

Zdroj: mžp