Více času na podstatné

Zásoby uranu dostačují na dlouho dopředu

08.08.2012 09:38

Podle nového vydání Red Book budou v dohledné době světové zásoby uranu schopny uspokojit spotřebu, ale bude nutné zavčas investovat do technologií, aby produkce udržela krok s rostoucí poptávkou. Kazachstán je největší světový producent uranu.

 

Publikace se oficiálně jmenuje Uranium 2011: Resources, production and demand, ale je známa spíše pod názvem Red Book. Jedná se o 24. vydání publikované OECD Nuclear Energy Agency (NEA) a International Atomic Energy Agency (IAEA). Je vydávána každé dva roky a spojuje informace z těžby, zdrojů, produkce a spotřeby uranu s ohledem na použití v jaderných reaktorech. Toto nové vydání obsahuje informace do konce roku 2010.

 

Zpráva potvrzuje pozici Kazachstánu jako největšího světového producenta uranu.

Na konci roku 2010 bylo v provozu 440 komerčních jaderných reaktorů po celém světě. Představovaly výkon 375 GWe a v součtu spotřebovaly 63 875 tU za rok. Zpráva předpovídá, že v roce 2035 by mohl celkový výkon vzrůst na 540 GWe, na který bude potřeba 97 645 tU, nebo 746 GWe s 136 385 tU. Tyto scénáře berou v úvahu postupy, které některé země uplatňují po nehodě ve Fukušimě v březnu roku 2011. „Bez ohledu na to, jakou roli bude hrát jaderná energetika v plnění poptávky po elektrické energii, je surovinová základna více než schopna v dohledné budoucnosti uspokojit předpovězenou spotřebu. Výzvou je pokračování ve vývoji těžby uranu, která bude únosná vůči přírodě a bude zvyšovat množství uranu dodávané na trh podle aktuální potřeby,“ uzavírá zpráva.

Zpráva varuje, že zásoby uranu, které jsou v současnosti známé, budou více než dostačující pro spotřebu až do roku 2035, ale ne bez včasných investicí do zařízení na produkci uran. Zpráva uvádí: „Aby se uran dostal na trh a našla se další naleziště, budou nutné významné investice a odborné expertízy. Na pokrytí těchto nákladů budou potřeba dostatečně vysoké ceny uranu na trhu, zvláště zvážíme-li rostoucí cenu samotné produkce uranu.“

 

Více na Atominfo.cz ZDE.

 

Zdroj: Atominfo.cz