Více času na podstatné

Žatec kouší, zda je zájem o třídění kuchyňského rozložitelného odpadu

10.10.2021 18:08

Ze strany městského úřadu jde o pilotní projekt, který má vyzkoušet, zda je touto cestou možné snižovat množství směsného komunálního odpadu.

„V minulosti jsme zajistili nádoby na bioodpad pro rodinné domky. Toto je nabídka pro obyvatele v bytových domech. Věříme, že když budou mít lidé nádoby na kuchyňský odpad přímo při ruce, tak že se jejich snaha třídit zvýší. Celkově je naší snahou co nejvíce snížit množství směsného odpadu,“ uvedla Světlana Janegová Tököliová, která má na starosti odpadové hospodářství na městském úřadě.

Sídliště v Šafaříkově ulici bylo vybráno pro pokus kvůli tomu, že jde o relativně uzavřenou a nepříliš velkou oblast, kterou lze dobře vyhodnotit. Už nyní se bude při vyvážení po tři měsíce sledovat, kolik směsného odpadu se ze sídliště s 270 domácnostmi vyveze.

Pokud by se test na sídlišti Šafaříkova osvědčil, rozšířilo by město nabídku nádob a pytlů na kuchyňský odpad i pro další sídliště. Odkládat lze do nádob všechny věci z domácností, které se postupně rozkládají – zbytky ovoce a zeleniny, ovoce, zelenina, skořápky od ořechů, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, pečivo, zemina z květin.

Zvyšovat množství tříděného odpadu a snižovat množství směsného komunálního odpadu se snaží Žatec dlouhodobě. Důvodem jsou rostoucí náklady na skládkování směsného odpadu, které se navíc budou kvůli nové legislativě dál zvyšovat. V současné době město Žatec ročně doplácí za svoz a likvidaci odpadů kolem 10 milionů korun.

Lidé dostávají od města zdarma desetilitrovou nádobu na kuchyňský odpad, návod, co do něj vhazovat, a balíček biologicky rozložitelných pytlů, které lze do kontejnerů na bioodpad odhazovat. Další sáčky do košů na bioodpad už si budou lidé pořizovat sami. „To není problém. Mně se to líbí, je to dobrý nápad,“ říkal včera jeden z obyvatel sídliště, který si pro nádobu a pytle na odpad přišel mezi prvními.

Pracovnice městského úřadu občany vysvětlovaly, jak se chovat k biologickému odpadu. Zároveň také odpovídaly na dotazy ohledně nové vyhlášky, která stanovuje poplatek za komunální odpad. Na místě byl také informační panel s výkresem, který naznačoval, jak se má v budoucnu sídliště Šafaříkova proměnit díky plánované revitalizaci.