Více času na podstatné

Zateplování stávajících rodinných a bytových domů (Technická řešení a výpočty dílčího a komplexního zateplení) - seminář

25.05.2009 09:51
Datum konání: 23.6.2009 (9-15: 00 hod)
 
 
Přednášející:
Ing. Jiří Šála, CSc., MODI, Praha
 
Seminář zaměřen na:
Technická řešení jednotlivých konstrukcí tak, aby splnily v programu „Zelená úsporám“ podmínky pro podporu dílčího zateplení (oblast podpory A.2) a komplexního zateplení (oblast podpory A.1). Konstrukční a formální možnosti přechodu od dílčího ke komplexnímu zateplení. Výpočtové prokazování součinitele prostupu tepla při dílčím zateplení a měrné roční potřeby tepla na vytápění při komplexním zateplení. Podklady pro výpočtové hodnocení a jejich aplikace podle ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4, TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Nejčastější chyby v hodnocení. Odlišnosti při dimenzování konstrukcí obálky budovy pro pasivní měrnou roční potřebu tepla na vytápění pro novostavby v programu „Zelená úsporám“ (oblast podpory B).
 
Odborný seminář je určen pro projektanty, architekty, stavební firmy, energetické auditory a širokou odbornou veřejnost.
 
Místo konání: Brno, areál brněnského výstaviště, (mezi branami 9A a 9B), Bauerova 10
Organizační garant: Ing. Jana Chládková, tel.: 541 152 787, mail:
chladkova@stavebnicentrum.cz

 

 

 

DATUM : 23.6.2009
ČÍSLO: 941
NÁZEV SEMINÁŘE: Zateplování stávajících rodinných a bytových domů (Technická řešení a výpočty dílčího a komplexního zateplení)
GARANT: Ing. Jiří Šála, CSc.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jiří Šála, CSc.
MÍSTO KONÁNÍ: NSC Brno
VLOŽNÉ: 1680,- Kč bez DPH (2000,- Kč s DPH)| sleva pro členy ČKAIT, ČKA, CZB, vystavovatele NSC 10%| sleva pro členy SPS 20%| studenti zdarma (pouze při volné kapacitě sálu)| členové JMSS zdarma
PROGRAM: 9-15:30 hod, registrace 30 min před začátkem
ANOTACE K SEMINÁŘI: Technická řešení jednotlivých konstrukcí tak, aby splnily v programu „Zelená úsporám“ podmínky pro podporu dílčího zateplení (oblast podpory A.2) a komplexního zateplení (oblast podpory A.1). Konstrukční a formální možnosti přechodu od dílčího ke komplexnímu zateplení. Výpočtové prokazování součinitele prostupu tepla při dílčím zateplení a měrné roční potřeby tepla na vytápění při komplexním zateplení. Podklady pro výpočtové hodnocení a jejich aplikace podle ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4, TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Nejčastější chyby v hodnocení. Odlišnosti při dimenzování konstrukcí obálky budovy pro pasivní měrnou roční potřebu tepla na vytápění pro novostavby v programu „Zelená úsporám“ (oblast podpory B).
PARTNEŘI: Akce je celoročním doprovodným programem Stavebních velethrů Brno