Více času na podstatné

Závěry o BAT pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého

09.04.2013 10:56

Dnes 9. dubna 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropské parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého. Rozhodnutí 2013/163/EU ke stažení.

 

Zdroj: IPPC.cz