Více času na podstatné

Zdrojovna - ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT PRVNÍ CENTRUM PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

10.08.2015 14:00

Zdrojovna je kreativní recyklační dílna a komunitní centrum. Vznikla v Praze v listopadu 2013 a cílem projektu bylo otevřít první centrum pro opětovné použití v České republice. Inspirací k jejímu vzniku byl  francouzský systém pro opětovné použití a zejména pak snaha vytvořit alternativu k současným sběrným dvorům. Zakladatelé Zdrojovny věří, že pokud věci mohou stále sloužit, není nezbytné pokládat je hned za odpad. Zdrojovna má ostatní lidi naučit, jak si takové věci mohou sami opravit a zrenovovat.

Projekt Zdrojovny chce přispívat k naplňování jedné z evropských priorit – snižování produkce odpadu. Vychází z principu 3R – reuse, reduce, recycle – a z modelů, které fungují například ve Francii, Belgii, Anglii nebo Německu.

V České republice dosud podobný koncept center pro opravu a opětovné použití odpadového materiálu chyběl. Záměrem Zdrojovny je navázat na tento model a sloučit v jeden smysluplný celek sběrný dvůr, dílnu, bazar a místo pro vzdělávání a komunitní rozvoj. Vedle trvale udržitelného rozvoje dává Zdrojovna prostor i kreativitě a rozvoji řemeslných dovedností. V budoucnu uvažuje i o tvorbě pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

V průběhu jara a léta 2014 Zdrojovna organizovala čtyři workshopy. Jejich „tématem“ bylo opětovné použití dřevěných materiálů – židlí, stolků, lyží, poliček apod. Návštěvníci se na nich učili renovovat nábytek nebo vytvářet dekorace a doplňky. Workshopy vždy vedou zkušení lektoři, kteří návštěvníky učí, jak s materiálem a nářadím zacházet.

První oficiální akcí Zdrojovny byl workshop, který se konal 9. března. Odezva veřejnosti byla nečekaná, dorazilo kolem 200 návštěvníků. Přibližně stejný počet lidí byl také na dalších třech workshopech průběhu jara.

Všechny workshopy ale probíhaly v dočasných prostorech. Největším úkolem Zdrojovny tak bylo hledání vhodného místa na území hlavního města Prahy pro otevření samotného centra pro opětovné použití. To se také podařilo. Centrum zahájí pravidelnou činnost od září 2014 v prostorách bývalé továrny Tesla ve Vršovicích.

Bude fungovat jako otevřené komunitně-recyklační centrum – návštěvníci zde najdou sběrné místo pro vysloužilý nábytek a další materiály, vybavenou truhlářskou a kreativní dílnu, obchod a také místo pro kulturní a vzdělávací akce.

Plánované aktivity Zdrojovny se zaměřují na:

  • možnost koupit a opravit starý nábytek z nabídky Zdrojovny (nebo přinést a opravit svůj vlastní) s pomocí lektora ve vybavené dílně,
  • obchod s designovým nábytkem a doplňky,
  • sběr a opravu starých věcí a jejich následný prodej (nábytek, domácí potřeby, dekorace),
  • organizaci speciálních odborných workshopů pro návštěvníky,
  • možnost využívat dílnu a nářadí pro ty, kteří se doma z různých důvodů nemohou věnovat svým koníčkům (nedostatek místa či vybavení, nepořádek a hluk při práci, apod.).

Ve svých záměrech Zdrojovna vychází rovněž ze dvou provedených dotazníkových šetření. V nich si iniciátoři chtěli ověřit, jaké služby by nejvíce naplňovaly potřeby klientů a co jsou za ně případně ochotni zaplatit.

Jde o jedno z prvních dotazníkových šetření k opětovnému použití v ČR, ze kterého vyplývá jednoznačný zájem o opětovné použití a tedy služby Zdrojovny mezi širokou veřejností, zejména pak zájem lidí si starou věc sami opravit. Dotazník dále naznačuje ochotu lidí nepotřebné věci v re-use centrech odkládat, což dává naději předpokladu, že občané budou ochotni se do opětovného použití sami aktivně zapojit.

Součástí celého konceptu je také pilotní ověření možnosti zapojení sběrných dvorů do systému sběru nepotřebných věcí pro účely opětovného použití, a to ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. V prvotní fázi se bude jednat zejména o nábytek, tedy velkoobjemový odpad.

Projekt vyvolal velký ohlas v médiích (Ekolist, Material Times, Události – ČT 1, Radio Wave aj.) a na sociálních sítích (přes 3000 fanoušků na Facebooku).

V rámci Social Impact Award 2014 (soutěž pro společensky prospěšné projekty) se Zdrojovna dostala do finále, kde obdržela zvláštní cenu poroty. V soutěži Rozjezdy roku (podpora pro začínající podnikatele) pak zvítězila ve studentské kategorii krajského kola.

Zdrojovna pro svoji podporu dlouhodobě sleduje různé grantové výzvy. Vedle toho ji jako pilotní projekt centra pro opětovné použití v ČR zaštiťuje projekt CERREC – Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (www.cerrec.eu) podpořený programem Central Europe a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Leona Šimková

CZ BIOM

simkova@cerrec.eu

Helena Kalaninová

Zdrojovna, komunitní recyklační centrum

info@zdrojovna.com

 

Poznámka redakce: V době redakční uzávěrky byly stránky www.zdrojovna.com ve výstavbě, ale více o centru jsme našli na https://zdrojovna.tumblr.com/

 

Obrázek 1: Jeden z workshopů Zdrojovny, Praha

FOTO KRISTÝNA JANOVSKÁ

 

Obrázek 2: Záměrem Zdrojovny je podpořit sběr a opravu starých věcí, které mohou být stále použity

FOTO ANTONÍN MATĚJOVSKÝ