Více času na podstatné

Zelená energie je stále v kurzu

17.12.2009 10:30

Zelená energie je speciálním projektem Skupiny ČEZ. Umožňuje spotřebitelům z řad firem i jednotlivců vyjádřit svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a osobně podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. V letošním roce se k ní přihlásilo bezmála 2 tisíce zákazníků. Odběrem Zelené energie vyjadřují zákazníci Skupiny ČEZ svou odpovědnost k životnímu prostředí a podporu ekologickým aktivitám. Spotřebitelé přispívají symbolickým desetníkem za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Skupina ČEZ přidává stejnou částku ze svého a společně tak podporujeme prospěšné ekologické projekty z oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2009 se k Zelené energii přihlásilo 1988 zákazníků, z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů.

V roce 2009 shromáždí Fond odběrem 27,8 GWh elektřiny celkovou částku 5,6 mil. Kč, která bude rozdělena formou grantového řízení na realizaci nových projektů v roce 2010.