Více času na podstatné

Zelená úsporám nabídne další finance veřejným budovám

19.06.2012 15:18

Zelená úsporám nabídne další finance veřejným budovám Vláda schválila materiál Ministerstva životního prostředí, který přinese z programu Zelená úsporám veřejným budovám cca 350 milionů korun. Peníze mohou tak dostat školy a školky, nebo sociální a zdravotnická zařízení.

Česká republika disponuje v současnosti přibližně 2,2 mil. povolenek v rezervě pro nové účastníky. Ty nemůže převést do dalšího období 2013 – 2020, může však tyto povolenky prodat. Vzhledem k nestabilní situaci na trhu je vhodné prodat přebytek co nejdříve. Ministerstvo životního prostředí je v kontaktu s provozovateli aukčních platforem a je připraveno uzavřít smlouvu se společností, která předloží z pohledu ČR nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k současné ceně emisní povolenky cca 7 EUR by se předpokládaný výnos z aukcí mohl pohybovat na úrovni přibližně 350 milionů korun.

Porada ekonomických ministrů podpořila návrh, aby byly všechny příjmy z prodeje využity v rámci programu Zelená úsporám, a to konkrétně na podporu energetických úspor v sektoru veřejných budov, kde stále existuje řada kvalitních projektů, které doposud nemohly být podpořeny kvůli nedostatku finančních zdrojů. Zároveň lze podporu opatření v tomto sektoru označit za výrazně prorůstový ekonomický stimul pro celou českou ekonomiku.

 

Zdroj: MŽP