Více času na podstatné

Zelené granty

03.11.2009 07:39

Od 1. října je vyhlášen již 4. ročník grantového řízení Zelené energie, ve kterém se rozdělují finanční prostředky na neziskové projekty zaměřené na obnovitelné zdroje. Až do 31. prosince mohou o grant na svůj projekt žádat neziskové organizace, občanská sdružení, vědecká pracoviště, obce, školy, domovy důchodců a další subjekty. Prostředky rozdělí na jaře příštího roku Rada Zelené energie. Finance na podporu neziskových projektů jsou vypláceny z Fondu Zelené energie. V roce 2009 shromáždí Fond Zelené energie celkovou částku 5,6 mil. Kč. Tyto prostředky budou rozděleny v novém kole grantového řízení ve třech kategoriích: Výzkum – zahrnuje projekty zaměřené na zvýšení potenciálu OZE a uplatnění nových technologií a zlepšování technologických procesů. V kategorii Osvěta a vzdělávání jsou zahrnuty odborné kurzy, semináře, vydávání informačních materiálů. Výstavba – zahrnuje projekty výstavby a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšit využívání OZE  pro výrobu tepla a elektřiny (solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, bioplynové stanice, větrné elektrárny apod.). www.zelenaenergie.cz