Více času na podstatné

Zelený bonus a výkupní cena

14.05.2009 10:33

Zelený bonus i výkupní cena jsou garantovány po dobu životnosti zařízení na 20 let, mohou být cenovým rozhodnutím ERÚ navýšeny o průmyslovou inflaci, nemohou však být v žádném případě sníženy. Výhodnost využití zeleného bonusu je nutné posuzovat podle ceny (tarifu) za kWh nakoupené elektrické energie od distributora. V případě rodinného domu kde je spotřeba elektřiny 8000kWh ročně a připojíme FVS s roční výrobou 3000kWh, můžeme předpokládat 70% spotřebu vyrobené elektřiny z FVS. Za 100% výroby si účtujeme 12,65,-Kč/kWh a dále 3,00 Kč/kWh v úspoře za neodebranou elektřinu ze sítě.

 

Nespotřebovaný přebytek 30% prodáme obchodníkovy s elektřinou. Výsledná cena za vyrobenou a spotřebovanou kWh v domě je 15,65 Kč bez DPH pro rok 2008. A bude se při každoročním zdražováním ceny za elektřinu zvyšovat. Např. v roce 2007 byl zelený bonus 12,75 Kč/kWh a průměrná cena pro domácnosti 2,80 Kč/kWh. Výsledná uspora byla 15,55 Kč/kWh z vyrobené a spotřebované elektřiny, ale pro totéž zařízení dle cenového rozhodnutí ERU je zelený bonus v roce 2008 12,99 Kč/kWh + 3,00 Kč/kWh za neodebranou elektřinu ze sítě, což celkově činí příjem již 15,99 Kč/kWh za vyrobenou a spotřebovanou elektřinu v RD. Provozování fotovoltaické elektrárny a účtování zelených bonusů s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny je nástroj k udržení ekonomické rovnováhy při zdražování elektřiny pro každého.

 

Zdroj: převzato https://www.solarni.info