Více času na podstatné

Zemřel prof. Čestmír Šimáně, zakladatel českého jaderného výzkumu

01.08.2012 15:18
https://avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/sys/galerie-obrazky/news/120731-zemrel-prof-cestmir-simane-zakladatel-ceskeho-jaderneho-vyzkumu.jpg_1147928630.jpgVe věku 93 let zemřel ve čtvrtek 26. července 2012 zakladatel českého jaderného výzkumu prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky (ÚJF) Akademie věd ČR. Vedle své badatelské práce publikoval řadu odborných článků a knih. Byl též členem mnoha československých delegací na mezinárodních konferencích o mírovém využití jaderné energie v letech 1955–1961. Po zřízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR pracoval jako člen jeho poradního sboru. Až do své smrti byl vědeckým pracovníkem ÚJF AV ČR v Řeži.
 
 
 
 
 
"Byl to renesanční člověk, poslední z generace otců zakladatelů jaderného výzkumu u nás," řekla ČTK předsedkyně Státního ústavu jaderné bezpečnosti Dana Drábová.
 
Po skončení války se Čestmír Šimáně, opavský rodák, absolvent Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně, věnoval studiu elektroniky a jaderné fyziky, v letech 1947–1949 absolvoval studijní pobyt v Paříži na College de France u prof. F. Joliota-Curie. V roce 1948 nastoupil jako první zaměstnanec Ústavu pro atomovou fyziku prof. Petržílky a vybudoval Laboratoř jaderné fyziky v Hostivaři, která byla vybavena elektrostatickým urychlovačem protonů a deuteronů.
 
Byl ředitelem Fyzikálního ústavu ČSAV, od roku 1955 prvním ředitelem nově založeného a budovaného Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Od roku 1961 vedl divizi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Po návratu domů nastoupil jako vedoucí Katedry jaderných reaktorů Fakulty technické a jaderné ČVUT v Praze. Na této fakultě byl posléze v roce 1967 jmenován děkanem a tuto funkci vykonával až do roku 1972. V roce 1973 byl zvolen místoředitelem Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně a na této pozici působil až do roku 1977.
 
Zdroj: AVCR.CZ (Ústav jaderné fyziky AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR), ČTK