Více času na podstatné

Zítra vstoupí v platnosti novela zákona o ochraně ovzduší

21.07.2011 10:50

Dne 22. července 2011 nabude účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší č. 221/2011 Sb. Novela byla zveřejněna v částce 78. Novela novelizuje problematiku biopaliv a problematiku snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Text novely ZDE