Více času na podstatné

Zkušenosti se spoluspalováním biomasy

03.09.2012 09:27

Teplárna Komořany společnosti United Energy, a. s., je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba a rozvod tepla se uskutečňuje v podstatě ve veřejném zájmu: zásobována jsou města Most a Litvínov s přilehlými oblastmi. Palivo je z části tvořeno i biomasou. A jaké zde mají se spoluspalováním biomasy zkušenosti?

Oblast zásobovaná teplem z teplárny Pomořany byla a stále je regionem s vysokým zatížením životního prostředí vysokou koncentrací průmyslu a těžby nerostných surovin. Ze strany United Energy, a. s., je snaha přispět k snížení zatěžování životního prostředí podkrušnohorského regionu za přijatelných ekonomických podmínek provozu pro společnost a odběratele. Jedna z dílčích alternativ řešení je právě využití biomasy. Dalším důvodem pro je možnost diverzifikace zdrojů paliv v rámci připravované energetické koncepce České republiky.
 
Celý příspěvek čtěte na www.biom.cz ZDE.
 
Zdroj: biom.cz