Více času na podstatné

Zlepšení efektivnosti politiky harmonizace životního prostředí a konkurenceschopnosti znamená vyvinout aktivity v institucích EU

11.02.2014 07:33

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR jednal v pátek s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Zaměstnavatelský Svaz zastupoval ještě generální ředitel Zdeněk Liška a ředitel Sekce zahraniční politiky Boris Dlouhý. Obě strany se shodly v tom, že otázka životního prostředí a politiky státu na jeho zlepšení jsou společným zájmem občanské společnosti i průmyslu.

Zástupci Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřili stanovisko, že tuzemský průmysl se chová k ekologii zodpovědně, ovšem jeden ze základních problémů vidí ve sladění cílů v oblasti životního prostředí s požadavkem dosáhnout žádoucí úrovně konkurenceschopnosti. V ní se ČR již několik let v mezinárodním srovnání propadá.

Účastníci jednání se shodli v tom, že pokud by mělo dojít ke zlepšení efektivnosti politiky harmonizace životního prostředí a konkurenceschopnosti, je třeba vyvinout odpovídající aktivity v institucích EU, jejíž politika do značné míry předurčuje charakter národní environmentální legislativy.


Na jednání Svaz prezentoval následující témata:

  • Memorandum o již dříve podepsané spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a směry jeho pokračování
  • Výsledky a konkrétní využití studie „Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu“
  • Spolupráce v rámci tzv. ekoauditu
  • Zkušenosti s přípravou odpadové legislativy
  • Národní pozice České republiky k EIA
  • Příprava pozice ke klimaticko-energetickému balíčku Evropské unie
  • Program řešení ekologických škod z minulosti
  • Problematika čerpání operačního programu životní prostředí
  • Využití prostředků z výnosu emisních povolenek na podporu průmyslu
  • Zahraniční podnikatelské mise a účast ministra na nich

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR