Více času na podstatné

Změna přílohy XVII nařízení REACH

06.06.2011 08:41

Příloha XVII nařízení REACH se týká omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů. Stanoví název látky, skupiny látek nebo směsi a jejich omezující podmínky.

Vzhledem k tomu, že příloha XVII nařízení REACH byla měněna již několikrát, připravili jsme přehled jednotlivých změn.

Všechny změny naleznete na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie: https://eur—lex.europa.eu/ a rovněž v příloze.

 

Změny přílohy XVII nařízení REACH:

  • 1. změna: nařízení Komise (ES) č. 552/2009
  • 2. změna: nařízení Komise (EU) č. 276/2010 (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu)
  • 3. změna: nařízení Komise (EU) č. 207/2011 (pentabromdifenylether a PFOS)
  • 4. změna: nařízení Komise (EU) č. 366/2011 (akrylamid)
  • 5. změna: nařízení Komise (EU) č. 494/2011 (kadmium) a jeho oprava

 

Přílohy ke stažení

Zdroj: MPO