Více času na podstatné

Změna zákona o ochraně ovzduší

05.04.2011 11:14

Ve SBÍRCE PŘEDPISŮ č. 34/2011 Sb. vyšla dnes novela č. 91/2011 Sb. zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Změna zákona o ochraně ovzduší:

 

V § 3a odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 172/2010 Sb., se slova “ ; obsah biopaliva, konkrétně bioethanolu, v motorových benzinech, uplatněný formou nízkoprocentního přídavku musí být maximálně do 5 % objemových a nesmí dojít k překročení obsahu kyslíku stanoveného v maximální výši 2,7 % hmotnostních” zrušují.

 

Účinnost: patnáctý den následujícím po dni jeho vyhlášení (21. 4. 2011)

 

Zdroj: Schválený text tisku 215 Poslaneckou sněmovnou