Více času na podstatné

Změnit způsob našeho myšlení

07.11.2013 15:03

Prevence vzniku odpadu se nachází na samém vrcholu odpadové pyramidy. To je věc známá, dobře také víme, proč tomu tak je. Platí to koneckonců o prevenci obecně. V některých oblastech našeho běžného života je to již přijatý model (například úspory energie), v jiných se zatím o tom spíše mlčí (například diskuse kolem zdravotnictví). V České republice se věnujeme prevenci vzniku odpadů zatím hlavně v oblasti výroby, velký potenciál však je i při snižování produkce komunálního odpadu. Pro zjištění možností prevence je nutná analýza jednotlivých materiálových toků.

 

Bioodpad

Kuchyňské a zahradní odpady tvoří největší podíl domovního odpadu. Potenciál prevence je zde vysoký, cesty známé. Jedná se o podporu domovního a komunitního kompostování. Touto cestou se však vydalo pouze několik měst. Za vzorový příklad uveďme Semily, neboť zde se skutečně rozhodli pro principiální řešení. U rodin, které žijí v rodinných domech a mají možnost kompostovat, je tato činnost podporována zápůjčkou kompostérů, kuchyňský odpad se sváží pouze ze sídlišť. Většina měst v ČR naopak sváží odpady zahradní. To vede k nárůstu celkové produkce odpadů, i když současně k nárůstu recyklace. Tento model se ale podle zkušeností ze zahraničí může v budoucnu ukázat jako drahý. Pokud se ale podaří vytvořit dohodu o využití bioodpadu v zemědělství, může výborně fungovat (podobně jako například v Rakousku).

 

Papír

Papír tvoří druhý největší podíl komunálního odpadu. Jeho spotřeba v ČR vzrostla od počátku devadesátých let asi dvaapůlkrát a maxima dosáhla v roce 2008 (150 kg na 1 obyvatele). Po ekonomické krizi mírně klesla (130 kg v roce 2010). Výrazně v ČR narostlo v letech 2001 až 2006 množství neadresné reklamy. Toto množství lze odhadnout na 60 až 100 tisíc tun za rok. Mnoha lidem tak velké množství reklamy vadí. Podle statistiky České pošty má v některých městských částech Prahy až 30 % domácností na schránkách samolepku odmítající reklamu. Vzhledem k tomu, že lidé (města a obce) platí likvidaci letáků ze svých peněz, je v jejich zájmu zbytečnou reklamu omezit. V zahraničí je věnována pozornost adresné reklamě, kdy se lze snadno této reklamě vyhnout (vymazat se z adresáře). Důležité je na tento problém upozornit.

Preventivních opatření z hlediska spotřeby papíru může být celá řada, ať již na úřadech, školách, ve firmách atd. Dnes jsou již běžně dostupné tiskárny a kopírky pro oboustranný tisk. Je to však jen pár let, co Česká spořitelna začala výpisy tisknout oboustranně. Úsporám papíru v této oblasti se věnuje web www.zeleneuradovani.cz.

 

Obaly

Odpady z obalů tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu našich odpadů. Z hlediska prevence je zde opět široký potenciál možností. Jako spotřebitel mohu nejvíce pomoci tím, že budu nakupovat jen to, co skutečně potřebuji a nejlépe bez obalu. Za tímto účelem se vede řada kampaní po celém světě. Jmenujme alespoň kampaň na podpory pití vody z kohoutku, kampaně na podporu vratných láhví a právě nyní v EU probíhající diskusi nad možnou regulací plastových tašek na jedno použití /1/.

K nepřímým opatřením, snižujícím naši spotřebu obalů, je podpora zdravého životního stylu. Také vaření ze základních surovin místo polotovarů vede k výrazně nižší produkci odpadů.

 

Látkové pleny

Použití látkových plen je dalším příkladem prevence vzniku odpadu. Ukazuje se, že dítě, kterému rodiče dávají jednorázové pleny, vyprodukuje asi dvakrát více odpadu než průměrný občan ČR. Města a obce mohou v jejich užití rodiče podpořit. V ČR to dělají například obce Ledenice a Nové Hrady v jižních Čechách. A děje se tak i v zahraničí.

 

Dary

Další možností, jak snížit produkci odpadů, jsou dary. Ať už pro charitativní účely či ne. Dnes není naším problémem nedostatek, ale nadbytek věcí. Darovat lze knihy, časopisy, hudbu, hry, oblečení i nábytek. V Praze funguje síť dobročinných obchodů Sue Ryder, který výtěžek z prodeje využívá pro zajištění provozu domova pro seniory /2/. Využít lze charitativní sbírky i řadu věcí, které lidé odevzdají na sběrných dvorech. Jak ukázala diplomová práce Martiny Krčmářové, některá města jsou tomuto způsobu nakloněny /3/.

Jiným příkladem předcházení vzniku odpadu může být postup města Semily při rekonstrukci jejich kina. Před jeho rekonstrukcí si každý mohl z kina odnést, co potřebuje. Město tak ušetřilo na odpadech a řada věcí dostala nový život.

 

Shrnutí

Odpadů lze produkovat méně, a to výrazně. Kdo to zkusí, sám to zjistí. Důležité je o nutnosti snižovat množství odpadů mluvit, lidi k tématu přitáhnout. Nemusí to být jen prevence. Ukazuje se, že nižší produkci odpadů u nás mají obce, které pořádají například úklid svého okolí a podobné akce.

Příkladem takového města může být Adamov. Na základě výsledků soutěže My třídíme jsme zjistili, že produkuje nejméně směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele (asi 131 kg) mezi městy podobné velikosti v Jihomoravském kraji. Když jsme se na městském úřadě otázali, jakými kroky tyto výsledky dosahují, sami byli udiveni. Faktem ale je, že Adamov jako jedno z mála měst má na svém webu k prevenci vzniku odpadů udělanou pěknou stránku a že o tématu pravidelně informují. Jak mi napsala paní Martina Písaříková z městského úřadu, všechno je v lidech.

Sám to mohu potvrdit. Měřil jsme svou produkci směsného odpadu a přestože jsem nijak intenzivně netřídil bioodpad, dostal jsem se k produkci kolem 30 kg za rok. Na směsný odpad mám koš o objemu 3 litry a většinou jej celý nenaplním za týden. Ale to bychom se již dostali k jinému námětu: zda největším producentem odpadu není prázdný koš. A o tomto tento příspěvek není.

 

Další zdroje

/1/ https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=PLASTICBAGS

/2/ https://www.sue-ryder.cz/dobrocinne-obchody.html

/3/ https://www.tretiruka.cz/news/prakticka-opatreni-k-predchazeni-vzniku-komunalniho-odpadu/

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2011

Autor: Milan Havel (sdružení Arnika, milan.havel@arnika.org)

 

Odpadů lze produkovat méně, a to výrazně. Kdo to zkusí, sám to zjistí. Důležité je o nutnosti snižovat množství odpadů mluvit, lidi k tématu přitáhnout.