Více času na podstatné

Změny ISPOP v roce 2011

16.11.2010 08:06

Náběh nového informačního systému ISPOP se počítá k 1.1.2011. V této souvislosti bude současný ISPOP mimo provoz v době od 17.12.2010. Nový ISPOP znamená nová grafika a nové funkce.

 

Prostřednictvím ISPOP v roce 2011 hlásí:

- ohlašovatelé, kteří hlásí dle zákona o ovzduší

- ohlašovatelé, kterým vznikla povinnost hlásit za rok 2010 do IRZ

- ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010

- E-PRTR (příloha č.1 nařízení 166/2006/ES)

V roce 2012 se přidají ti, kteří jsou povinni hlásit dle složkových zákonů, do IRZ a nově i problematika obalů.

Pracovníci CENIA doporučují všem ohlašovatelům, aby se podrobně seznámili s jednotlivými manuály. Manuály budou dostupné na webu ISPOP. Letos se počítá s šestinásobným nárůstem ohlašovatelů (odhad je 30tis.), tudíž lze předpokládat přetíženou telefonní linku a nebude velký prostor pro vaše individuální dotazy.

Přístup do systému ISPOP bude mít ohlašovatel, ověřovatel (tj. úřady) a nově zmocněnec. Jeden subjekt = jedna registrace subjektu, nezávisle na počtu provozoven, ekologů atd. Vlastník přístupových údajů tzv. správce subjektu bude mít možnost přidělovat další přístupové údaje. Registrace provozoven je nutná pouze pro agendy IRZ a pro oblast ochrany ovzduší. Proto tyto dvě agendy budou k dispozici dva odlišné formuláře a dvě odlišné IČP (Identifikační Číslo Provozovny). Pozor neplést s IČO přiděleným živnostenským úřadem!

Autorizace bude možno provádět elektronickým podpisem nebo formou listinného potvrzení a to do 5 dnů. Rozhodujícím bude v tomto případě datum resp. razítko pošty, které se rovná datumu podání. Elektronický podpis se vkládá vždy úplně nakonec tj. před odesláním. Pokud vložíte elektronický podpis do prázdného formuláře, případně do rozpracované práce bude elektronický podpis znehodnocen.

Telefonická podpora na čísle 267 225 267 bude sloužit pouze pro technické problémy.

Podání hlášení znamená ve stručnosti stáhnout si příslušný formulář (hlášení). Případně můžeme využít formulář vlastní, ale pozor na datový standard! Přehled datových standardů je k dispozici na stránkách ISPOP. Vyplníme pouze formuláře relevantní vzhledem k naší činnosti. Termíny hlášení vyplývají z příslušných složkových zákonů.

Sdělení ČHMÚ: ČHMÚ zveřejňuje seznamy registračních údajů provozoven zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Tyto seznamy mají sloužit zejména ke kontrole registračních údajů evidovaných v databázi REZZO, jejich doplnění a případnému ohlášení změn ještě před předáním do ISPOP.

Dovolujeme si tímto požádat ohlašovatele a ověřovatele (krajské úřady a úřady ORP) o kontrolu registračních údajů a provedení oprav a doplnění podle přiloženého manuálu.