Více času na podstatné

Změny v ADR (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí)

01.04.2011 12:40

Vláda předložila Parlamentu České republiky návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009, více...