Více času na podstatné

Značit nákladní auta přepravující odpad cedulkou „A“?

05.01.2010 14:49

Do redakce nám chodí mnoho dotazů na toto téma. I v odborném tisku jsme se mohli setkat s názory, že u vnitrostátní dopravy nemá značení „A“ co dělat. Proč vlastně tyto opačné názory vznikají? Povinnost značit vozidla písmenkem „A“ (Abfall - odpad) vychází z vyhláška č. 374/2008 Sb a dále ze zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v §24. Tato vyhláška se v § 1 úvodní ustanovení odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006 o přepravě odpadů. Toto nařízení se však týká mezistátní přepravy odpadů a tudíž se část odborné veřejnosti může domnívat, že by měla cedulka „A“ označovat pouze nákladní vozy, které uskutečňují mezistátní přepravu odpadů. ČR však toto nařízení uchopila tak, že stanovila, že všechny vozy, které přepravují odpad na pozemních komunikací musí být vybaveny touto cedulkou, nerozhoduje tedy vnitrostátní či mezistátní doprava. Po vyhodnocení všech zkušeností z oblasti (přeshraniční) přepravy odpadů bylo rozhodnuto zavést v ČR povinnost označovat vozidla tabulkou "A" stejně jako v sousedním Německu, konstatuje MŽP a dále dodává, že označování vozidel přispívá k transparentnosti přepravy odpadů a především k její účinnější kontrole. Odpověď na základní otázku tedy zní ANO, je nutné označit nákladní automobily přepravující odpad i při vnitrostátní dopravě příslušnou cedulkou „A“ vyjma vozidel M1 a N1.  Označení cedulkou má zajisté smysl avšak realita je taková, že se postupně označují všechny nákladní vozy, protože sem tam každý odpad někdy převáží. Tím se tedy významně snižuje smysl takovéhoto označení a je otázkou, zda by se nemělo něco změnit. Určitě by bylo dobré toto opatření objektivně vyhodnotit.