Více času na podstatné

Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích

24.02.2011 09:15
Konference "Znečištění ovzduší a řešení v malých obcích" se uskutečnila 16.2. v rámci projektu Challenge Europe, jehož organizátorem je British Council. Cílem této jednodenní konference je pomoci zástupcům malých obcí v boji se závažným problémem znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi.

 

Snahou organizátoru je v rámci konference zprostředkovat zkušenosti a informace o možnostech řešení tohoto problému. Za účasti odborníku z oblasti technologií, financování či komunikace se proto prostřednictvím panelové diskuze setkají zástupci obcí, které dokázaly problém znečištěného ovzduší způsobeného lokálními topeništi vyřešit, se zástupci obcí, které před tímto problémem stojí.
 

Přehled příspěvků vč. prezentací:

 

9:00 - 9:30 Registrace
   
9:30 - 9:35 Zahájení konference
   
9:35 - 9:40 Nigel Bellingham, ředitel společnosti British Council, Česká republika
  Uvítání účastníků konference
   
9:40 - 9:45 Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  Úvodní slovo a aktivity MSK v oblasti ochrany ovzduší
   
9:45 - 10:05 Ing. Yvonna Hlínová, Ministerstvo životního prostředí,Odbor ochrany ovzduší, oddělení spalovacích zdrojů a paliv
  Novinky v přípravě zákona o ochraně ovzduší
   
10:05 - 10:25 Tereza Nováková, Státní fond životního prostředí
  Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění
10:25 - 10:40 Diskuze a otázky z pléna
   
10:40 - 11:00 Přestávka a občerstvení v předsálí
   
11:00 - 11:20 Ing. Miroslav Šafařík, PhD., PORSENNA, o.p.s.
  Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění
   
11:20 - 11:40 RNDr. Ivana Bursíková, Agora Central Europe
  Obecné přístupy ke komunikaci s veřejností
11:40 - 12:00 Diskuze a otázky z pléna
   
12:00 - 13:00 Raut v předsálí
   
13:05 – 13:15 Obec Třanovice (pan starosta Bc. Jan Tomiczek), přednáška
13:15 - 13:35 Reakce odborníků a otázky z pléna
   
13:35 – 13:45 Obec Písečná (pan starosta Bc. David Ćmiel), přednáška
13:45 - 14:05 Reakce odborníků a otázky z pléna
   
14:05 – 14:15 Obec Kněžice (pan starosta Milan Kazda), přednáška
14:15 - 14:35 Reakce odborníků a otázky z pléna
   
14:35 - 14:45 Přestávka
   
14:45 – 14:55 Obec Hostětín (pan Radim Machů), přednáška
14:55 - 15:15 Reakce odborníků a otázky z pléna
   
15:15 – 15:30 Mgr. Vendula Krčmářová, Sdružení Arnika, přednáška
14:30 - 15:50 Reakce odborníků a otázky z pléna
   
15:50 – 16:00 Ukončení konference