Více času na podstatné

Zpětná vazba UEAPME k dokumentu OECD o zelených MSP

06.06.2012 09:37

Zpětná vazba UEAPME k dokumentu OECD o zelených MSP

UEAPME, jakožto zástupce evropských malých a středních podniků a řemeslníků, zveřejnilo svůj komentář k dokumentu OECD, který se zabývá transformací evropských MSP na více ekologické. Ve svém dokumentu UEAPME zdůraznilo, že malé a střední podniky potřebují k takovéto změně příznivý rámec poskytovaný orgány veřejné správy. MSP by zejména měly mít prospěch z osvětových kampaní, které na ně budou zaměřeny a na kterých budou spolupracovat i národní organizace MSP. Rovněž by měly být podporovány prostřednictvím technické pomoci nabízené zdarma nebo za sníženou cenu na místní úrovni, stejně jako by mělo být jednodušší a cenově dostupnější získat finanční prostředky na takzvané zelené investice. UEAPME se také vyjádřilo k několika dalším aspektům, jako je řízení dodavatelského řetězce, zadávání zelených veřejných zakázek, zapojení obchodních sdružení a podnikatelských skupin a výměna osvědčených postupů v rámci OECD a v zemích EU. Kompletní dokument UEAPME naleznete v anglickém jazyce zde.

 

Odpovědi UEAPME týkající se programu EU pro životní prostředí

Evropské sdružení malých a středních podniků a řemeslníků UEAPME zveřejnilo na konci května své odpovědi na konzultaci Evropské komise, která se zabývá 7. akčním programem EU pro životní prostředí (EAP). UEAPME zdůrazňuje, že evropské MSP mají velký potenciál významně přispět k ambiciózním cílům v oblasti životního prostředí v Evropě. Proto je důležité, aby s tím budoucí program EAP počítal a pomáhal vytvořit příznivý rámec pro malé a střední podniky s cílem zlepšit jejich dopad na životní prostředí. UEAPME v této souvislosti zdůraznilo význam osvětových kampaní, a to především těch, jež mají za cíl snížit dopad na životní prostředí v oblastech potravinářské výroby a spotřeby nebo v oblasti mobility. O dopadu na životní prostředí v oblasti bydlení UEAPME zdůraznilo, že MSP v tomto odvětví čelí obtížím při dodržování stále rostoucího počtu požadavků a platných předpisů. Zdůrazňuje rovněž, že například v oblasti energetické účinnosti nejsou potřeba žádné nové iniciativy, ale musí být zajištěno úplné provedení těch stávajících. Kompletní dokument s odpověďmi UEAPME na tuto veřejnou konzultaci naleznete zde.

 

zdroj: CEBRE