Více času na podstatné

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren II.

07.01.2010 06:57

Soudní znalec odpovídá na otázku: "Na naši čistírnu odpadních vod, která má kompletní kalové hospodářství s termofilním vyhníváním, dovážíme také malé množství odpadních vod a malé množství biologicky rozložitelných odpadů autocisternami. Na využití odpadů máme vydaný souhlas příslušného úřadu, a to podle § 14 odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Vyskytly se hlasy, že takový souhlas na provoz zařízení nepotřebujeme, že je možno postupovat podle § 14 odstavec 2. Jaký na to máte názor a co je v našem případě třeba považovat za zařízení, na něž byl vydán souhlas." odpověď ZDE

 

Poznámka: Tento příspěvek věcně navazuje na článek z předchozího měsíce a je druhým na téma zpracování bioodpadů na ČOV.