Více času na podstatné

Zpráva Evropské komise týkající se kontroly emisí ze spalovacích zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nižším než 50 MW.

24.10.2012 15:53

Dle článku 73 (2) (a) směrnice 75/2010/EU o průmyslových emisích nechala Evropská komise vypracovat zprávu, zda je třeba kontrolovat emise ze spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nižším než 50 MW. Celá zpráva v anglickém originále je ke stažení na ZDE.

 

Zdroj: IPPC