Více času na podstatné

Zpráva o stavu vymahatelnosti sankcí v rámci REACH

24.05.2010 12:16

Na stránkách ECHA byl zveřejněn odkaz na studii, která srovnává jednotlivé členské země v rámci vymahatelnosti sankcí za porušení některého z ustanovení REACH. Připomínáme, že samotný REACH neuvádí konkrétní sankce a bylo tedy pouze na jednotlivých členských zemí EU, jak do své národní legislativy implementují ustanovení o pokutách. Zveřejněná zpráva vychází pouze ze srovnání legislativy a nezaměřuje se tedy na konkrétní situace a stav vymahatelnosti práva v dané zemi. Zpráva byla vytvořena pro účely Evropské komise.

Zdroj: EK (celý text)