Více času na podstatné

Zpráva o životním prostředí 2009: vyšší energetická efektivnost, čistší vzduch, nárůst dopravy a dvojnásobek ekofarem

01.12.2009 07:42
„Životní prostředí se oproti předchozímu roku zlepšilo. Pomohly nové ekologické zákony i podpora tisíců konkrétních projektů z evropských fondů. Ale bohužel největší část pozitivních změn je jen náhodným, vedlejším produktem hospodářské krize, při které samozřejmě klesla výroba. Tudíž s oživením ekonomiky se i znečištění může opět vrátit na původní hodnoty,“ komentuje ministr životního prostředí Ladislav Miko závěry Zprávy o životním prostředí ČR v roce 2008, kterou dnes projednala vláda.

Energetická náročnost hospodářství meziročně klesla o 6 %, což je největší meziroční pokles od roku 2000. Znamená to, že pokračuje restrukturalizace průmyslu ve prospěch energeticky, materiálově i emisně méně náročných výrob. I přes to ale Česká republika stále patří k největším producentům skleníkových plynů na obyvatele v celé Evropské unii (14,4 t CO2 ekv. na obyvatele v roce 2007, o 42 % více než průměr zemí EU15). Energetická náročnost českého hospodářství je mnohem vyšší než evropský průměr.

V roce 2008 se dýchalo o něco lépe než v předchozích letech. Ale kvalita ovzduší je stále velmi špatná. Nejhorší je situace v Ostravsko-karvinské oblasti, v Praze a Brně. V roce 2008 bylo 15 procent obyvatel vystaveno nadlimitním koncentracím polétavého prachu (v roce 2007 to byla třetina populace). Nadlimitním koncentracím benzo(a)pyrenu bylo loni vystaveno 42 procent obyvatel, o rok dříve polovina populace. Téměř 70 % obyvatel čelí nadměrným koncentracím přízemního ozónu.

Zdraví vážně poškozuje také doprava. Stále přibývá kamionů na úkor železnice. Oproti roku 2008 přibylo přepravy v nákladních autech a kamionech o 6 %, takže nyní vozí 74 % zboží. Poprvé od roku 1995 ale klesla spotřeba energie v dopravě – o půldruhého procenta. Snížily se proto i emise znečišťujících látek.

Každý den výstavba pohltí asi 11 hektarů zemědělské půdy. Oproti roku 2000 ubylo běžných ptáků zemědělské krajiny a na seznamech ubývajících se objevují už i kdysi obyčejné druhy, například skřivan nebo vrabec polní. Přibývá ekofarem, které mohou výrazně zvyšovat druhovou pestrost. Jejich počet se oproti předchozímu roku zdvojnásobil na téměř 2000. Ekologicky se obhospodařuje více než 8 % zemědělské půdy. V konvenčním zemědělství ale současně roste spotřeba agrochemikálií. Od roku 2000 vzrostla u průmyslových hnojiv o 46 % a přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) o 15 %. Představuje riziko pro kvalitu půdy, vody a způsobuje eutrofizaci rybníků a přehradních nádrží .

„Ze zprávy je zjevné, že se musíme dál zaměřit hlavně na kvalitu ovzduší. Cesta k čistšímu vzduchu vede přes zateplování domů, solární kolektory na střechách a méně uhlí v kamnech a kotlích. Právě proto jsme upravili podmínky programu Zelená úsporám tak, aby ho mohlo využít více lidí, a zároveň připravujeme nový zákon o ochraně ovzduší,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Celý text Zprávy najdete v příloze níže.
Stáhněte si...

 

Zdroj: mžp