Více času na podstatné

Zpráva o životním prostředí Evropy

01.12.2010 06:22

Evropském parlamentu byla v Bruselu představena zásadní publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) European Environment State and Outlook Report 2010 (SOER 2010), což je pětiletá zpráva o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě, která vychází za posledních 20 let již počtvrté. Zpráva je určena pro politické činitele i veřejnost k získání informací o realizaci politiky životního prostředí Evropské unie i jednotlivých členských států. Zpráva hodnotí v jakých oblastech bylo dosaženo největšího pokroku a také naopak, na které problematické oblasti je třeba se zaměřit a dosáhnout v nich zlepšení. Zpráva je publikována pouze v angličtině a to elektronicky na www.eea.europa.eu/soer. V češtině bude k dispozici tištěná dvěstěstránková syntéza přinášející informace ve formě srozumitelné široké veřejnosti. Tuto publikaci bude distribuovat CENIA (česká informační agentura životního prostředí).

 

Zdroj: CENIA