Více času na podstatné

Zpráva z konference a studijní cesty švýcarské delegace na téma energetický a odpadový management

15.06.2011 17:41

https://www.mcn.cz/data/editor/112cs_5.jpg?gcm_date=1308125007V rámci projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - Energetický a odpadový management“, jehož realizátorem je společnost MCN, o.p.s., navštívila Českou republiku v termínu 6. – 10. června 2011 čtyřčlenná švýcarská delegace představitelů veřejné správy kantonu Basilej. Projekt získal finanční podporu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.

Program studijní cesty byl rozdělen do čtyř dnů a byl zaměřen na energetický a odpadový management. Součástí studijní cesty byla konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“.

 

Konference:

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.

Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý.  Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska - energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.

V rámci odpolední části byly nejzajímavější tyto prezentace: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary - Příklady dobré praxe - odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. - Příklady dobré praxe - veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.

Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

 

Studijní cesta:

V rámci studijní cesty navštívila švýcarská delegace Sluneční park Strašice, soubor pasivních domů v obci Koberovy, CHKO Český ráj a města Benátky nad Jizerou, Český Brod, Kolín a Kutnou Horu. Exkurze byly tematicky zaměřené na energetický a odpadový management a péči o životní prostředí. Podrobná zpráva ze studijní cesty, doplněná o zpětnou vazbu od švýcarských odborníků a fotodokumentaci, je k dispozici na stránkách www.mcn.cz.

 

Dokumenty ke stažení: Sborník prezentací z konference