Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2010

01.03.2010 09:58

Watenvi přinese ucelený přehled o vodním hospodářství

Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010. Tvoří jej Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY- KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Tyto již tradiční veletrhy jsou doplněny Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Důležitou součástí tohoto vysoce odborného veletrhu je tradičně doprovodný program, jenž se bude zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství a financováním rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací.

 

Barák: Česká republika požadavky EU nesplní v oblasti likvidace odpadních vod v požadovaném termínu

Ke stěžejním tématům Watenvi bude opět patřit řešení aktuálních otázek řádného čištění a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel. V ČR jde celkem o 635 aglomerací, které by měly mít čističky podle standardů Evropské unie, tedy splňovat v tomto odvětví normy společenství v termínu 31. 12. 2010. 

 

Většina aglomerací se s tímto závazkem již vyrovnala, několik desítek obcí však rekonstrukci a výstavbu nových čističek nestihne. „Dnes už je zřejmé, že do konce letošního roku situaci nevyřeší třináct aglomerací, dalších 14 aglomerací, které už podaly žádost o dotaci nebo ji letos plánují podat, zahájí zřejmě stavbu do konce roku. Předpokládám, že termín závazku ČR vůči EU nesplní několik desítek aglomerací,“ řekl František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR, které je pořadatelem mezinárodní výstavy  VODOVODY-KANALIZACE.

 

Podoba  novely vodního zákona není ještě konečná

Doprovodný program bude věnován mimo jiné i novele Vodního zákona a informacím o první etapě procesu Plánování v oblasti vod. Zajímavé budou informace o možnosti vypouštění odpadních vod do podzemních, odborníci se dozvědí také o Zákonu o veřejných zakázkách i o Koncesním zákonu v tomto oboru. „Prozatím proběhlo projednání novely Vodního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. A to ve výborech pro životní prostředí, zemědělském a hospodářském. Z jejich jednání vyplynula řada pozměňovacích návrhů, dosud však neproběhlo druhé čtení a text novely může tedy doznat ještě velkých změn. Trochu jiná je situace v oblasti poplatků za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod. S ohledem na hospodářskou krizi bylo rozhodnuto o odložení uvažovaného ekonomického posílení zdrojů vodního hospodářství. Proto původně navrhovaná úprava poplatků není v návrhu novely Vodního zákona vůbec obsažena,“ konstatoval Barák.