Více času na podstatné

Zrušení odvětvových technických norem vodního hospodářství

18.03.2011 08:22

Sdělení odboru ochrany vod MŽP o zrušení odvětvových technických norem vodního hospodářství k 31.3.2011:

  

- TNV 75 7315 Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou (nahrazuje ČSN 75 7315)

- TNV 75 7367 Jakost vod - Stanovení oxidačně - redukčního potenciálu (ORP) (nahrazuje ČSN 75 7367)

- TNV 75 7481 Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem (nahrazuje ČSN 75 7481)

- TNV 75 7536 jakost vod - Stanovení huminovaných látek (HL) (nahrazuje ČSN 75 7536)

 

Zdroj: Věstník MŽP, březen 2011