Více času na podstatné

Připomínáme: Zúčastněte se průzkumu na posouzení dopadu nařízení REACH

03.08.2011 10:03

V rámci přezkumu nařízení REACH jsou společnosti vyzvány, aby se do 6. srpna 2011 vyjádřily k prvním zkušenostem s prováděním nařízení REACH.

Centrum pro strategii a hodnocení je pověřeno Evropskou komisí k provedení studie pro posouzení dopadu nařízení REACH na fungování jednotného trhu a konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu. Tato studie je součástí rozsáhlého přezkumu nařízení REACH k získání informací o prvních zkušenostech s prováděním nařízení REACH včetně nákladů, administrativní zátěže a dalších dopadů na konkurenceschopnost a inovace.

Podniky a další subjekty, na něž se legislativa REACH vztahuje, jsou zvány, aby se průzkumu zúčastnily.

Průzkum, který probíhá vyplněním elektronického formuláře na stránkách ECHA, končí 6. srpna 2011.

Podrobnější informace v českém jazyce a elektronický dotazník naleznete ve zprávě na stránkách agentury ECHA.

Zdroj: MPO