Více času na podstatné

Zveme vás na česko-slovenskou ENVIROnmentální konferenci ENVIRO 2016

01.09.2016 15:19

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

V jednotlivých blocích se bude diskutovat o problémových otázkách uplatňování českých i slovenských národních legislativních norem a implementaci evropských směrnic, včetně návrhu revizí konkrétních předpisů.

Příjemné prostředí Moravskoslezských Beskyd jistě přispěje k zajímavým neformálním konzultacím probíraných témat také mimo konferenční prostory hotelu. Například v rámci společenského večera, exkurze s ochutnávkou v Beskydském pivovárku, při výstupu na Lysou horu, výletu na koloběžkách či v relaxačním centru hotelu Sepetná.

Na konferenci vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků. Nad konferencí převzal záštitu Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Odbornou stránku konference zajistí účast předních odborníků z ČR i SR.

 

Přednášet budou:

 • Ing. Marián Strýček, MŽP SR
 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP ČR
 • Mgr. Eleonóra Šuplatová, MŽP SR
 • Bc. Kurt Dědič, MŽP ČR
 • Ing. Zuzana Kocunová, MŽP SR
 • Ing. Marek Bruštík, KÚ Moravskoslezského kraje
 • Ing. Katarína Jankovičová, MŽP SR
 • Ing. Jan Slavík, Ph.D., MŽP ČR
 • a řada dalších

 

Klíčové termíny:             

21. 9. 2016         19:00 – 23:00 Welcome drink

22. 9. 2016         9:00 – 16:00 Odborný program

                         16:00 – 24:00 Neformální konzultace a doprovodný program

23. 9. 2016         9:00 – 14:00 Odborný program

 

Organizační pokyny, registrace:

Místo konání:    Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice

Vložné:

 • Zástupci státní správy a samosprávy: 2 450 Kč na celou konferenci, 1 750 Kč/den
 • Ostatní účastníci: 3 500 Kč na celou konferenci, 2 500 Kč na jeden den

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné na celou konferenci zahrnuje:

 • Stravu vč. občerstvení během konference
 • Doprovodný program a společenský večer
 • Transfer z Ostravy do hotelu a zpět

Přihlásit se lze prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Účastníci konference mají možnost využít ubytování v Horském hotelu Sepetná za konferenční cenu až do neděle 25. 9 .2016.

Kontakt pro rezervaci ubytování:

Horský hotel Sepetná - www.hotelsepetna.cz

Tel.: +420 558 682 108, +420 603 852 111, email: sepetna@sepetna.cz

 

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz a www.ekonferencia.sk

 

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava
tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

 

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

 

 

Podporu na realizaci konference poskytl Moravskoslezský kraj.