Více času na podstatné

Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce

24.06.2011 10:36

Mlékárna si je plně vědoma skutečnosti, že její zvyšování konkurenceschopnosti je závislé na dokonalém využívání výhodné závislosti řešení ekologických a environmentálních zájmů podniku.. Přínosy projektu jsou rázu ekonomického, vyhověly požadavkům legislativy v předstihu před postupným zvyšováním požadavků vyplývajících ze směrných předpisů. Podrobnosti ZDE