Více času na podstatné

Štítek: územní působnost

POZOR: Změna územní působnosti složky ochrany vod ČIŽP!