Více času na podstatné

Štítek: Národní geoportál INSPIRE

Aktualizovaná data IRZ na Národním geoportálu INSPIRE