Více času na podstatné

Štítek: Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

CLP: Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce