Více času na podstatné

Štítek: REACH

REACH: Harmonogram otevírání specifických oken pro zasílání žádostí

Legislativa EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH

REACH: Revize informačních požadavků pro chemické látky uváděné na trh v nanoformách

Komise navrhla nová opatření v souvislosti s prováděním REACH

Evropští ministři: Nová strategie pro plasty bude přínosem, pokud budeme provádět konkrétní opatření

ECHA informuje o snadnějším přístupu k informacím týkajících se příštích regulací chemických látek

Legislativní novinka EU - Nařízení REACH

Změna nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře ECHA za posuzování žádostí o povolení

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH