Více času na podstatné

Štítek: Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Nové směrnice - oblast energetika (podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetická náročnost budov)