Více času na podstatné

Štítek: Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Minimální účinnost fotovoltaických panelů? Nařízeno 16–18 %!