Více času na podstatné

Štítek: chlp

Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií

Biocidní přípravky budou bezpečnější

Biocidní přípravky budou bezpečnější

Pozvánka na seminář KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (Říjen, Hradec Králové)

KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení CLP a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

CHLP novinky: Aktualizované pokyny k CLP, SVHC látky a stanoviska SEAC

CHLP novinky: Aktualizované pokyny a rozšíření Kandidátského seznamu

Pozvánka: CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE