Více času na podstatné

Štítek: domovní čov

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona - Možnost, nikoliv povinnost, ohlásit „výrobkovou“ stavbu čistírny odpadních vod (§ 15a odst. 1)

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních