Více času na podstatné

Štítek: dotace na kanalizaci a čov

Reakce Ministerstva životního prostředí a faktické informace k problematice vodohospodářské infrastruktury

SFŽP vyhlásil 4.výzvu k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí (čov a kanalizace)