Více času na podstatné

Štítek: dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji MŽP přidělí 5 miliard korun z fondů EU

Metodické pokyny k XXXVIII. výzvě OPŽP (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí)