Více času na podstatné

Štítek: dotace

Evropská komise schválila podporu ve výši 45 milionů EUR na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi

V záři nejspíše poslední dotace z OPŽP na vodovody a kanalizace

Nová výzva MŽP spojující péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací éta

6 žadatelů z programu LIFE obdrží příslib dotací z MŽP ve výši 53 milionů korun

Nové dotace: 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta

SFŽP aktualizoval metodické pokyny pro zvýhodněný režim splácení půjček

OPŽP: Prodloužení výzev - odpady a čištění odpadních vod

MPO vyhlásilo novu výzvu na Inovační vouchery