Více času na podstatné

Štítek: infekční odpad

Povinnost ohlašovat infekční odpad vznikající v nemocnicích do IRZ za ohlašovací rok 2009

Hlášení do IRZ: infekční odpady, odpady z údržby, azbest, čerpací stanice, havárie, domov důchodců