Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

Plán legislativních prací vlády na rok 2019

SOVAK ČR k aktuálnímu procesu povolování odlehčovacích komor

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

Připomínky: Návrh vyhlášky o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Výklad: Povinnosti vlastníků pozemků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona

Za porušení několika zákonů dostala firma od inspektorů ČIŽP už tři pokuty v součtu za 155 tisíc korun

Nová odpadová legislativa prošla ve Sněmovně prvním čtením

Za havárii na řece Svatavě a úhyn téměř jednoho tisíce ryb dostala firma pokutu 200 tisíc korun

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

O co opravdu jde při certifikaci zpracovatelů elektroodpadu