Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

Legislativní novinka: Novela prováděcího nařízení vlády k zákonu IRZ

Nový zákon o odpadech má volací kód 541/2020 Sb.

Pozvánka: Novinky v legislativě životního prostředí a ISPOP 2021, Nový zákon o odpadech z pohledu původců odpadů

Veřejná konzultace: Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“

Konzultace ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov

Cena emisních povolenek v EU je na vrcholu. Překročila rekordní hranici 50 eur

Švýcaři v referendu odmítli trojici ekologických zákonů

Připomínky: Změna v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (REACH) / Čištění městských odpadních vod

Stavební zákon: Poslanci přehlasovali senát

Návrh hodnocení glyfosátu byl aktualizován